2008 © MeerBoeren
   Lidmaatschap    Contact    Links
Vereniging MeerBoeren
Haarlemmermeer

Postus 252
2150 AG  Nieuw Vennep
info@MeerBoeren.nl
Lid worden?
Kunt u ook zo genieten van 
onze mooie polder?
Steun dan onze vereniging.
Voor slechts € 35,00 per jaar 
bent u al lid. 
Klik hier om een 
lidmaatschapsformulier te 
downloaden.
Home.Over MeerBoeren.Streekproducten.Landbouw en Zorg.Boerderijeducatie.Duurzame Energie.Groenbeheer.Buurderij.
Informatie over het
Subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer vindt u op:
www.natuurbeheersubsidie.nl
Alles over het
Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG) kunt u vinden
op de website van
het ministerie van VROM:
www.vrom.nl

InnovatieNetwerk genereert

grensverleggende vernieuw-

ingen in landbouw,

agribusiness, voeding en

groene ruimte en zorgt

ervoor dat die door

belanghebbenden in de

praktijk worden

gebracht.
www.innovatienetwerk.org

Activiteitenkalender

Welkom bij de Vereniging MeerBoeren Haarlemmermeer

Data en locatie’s voor onze  streekmarkten dit jaar vindt u op de activiteiten

kalender.

Activiteitenkalender

Kom met je klas op bezoek bij een Haarlemmermeerse boerderij!

Boerderijeducatie

Landbouwsubsidies

 

Er zijn verschillende landbouwsubsidies voor boeren en agrarische bedrijven.

Alle info over subsidies is te vinden op www.rijksoverheid.nl

U wordt direct doorgelinked naar de juiste site. Op deze site is ook meer

informatie te vinden over het beleid ten aanzien van land- en tuinbouw

van de overheid.

 

Zaterdag 20 april is er een ambachtenmarkt bij

Molen de Eersteling in Hoofddorp

 

Maak niet alleen kennis met oude ambachten maar ook met Haarlemmermeerse streekproducten. Onze streekproducenten zijn natuurlijk ruim vertegenwoordigd.

 

Korenmolen De Eersteling, Hoofdweg (westzijde) 741, 2131 MA Hoofddorp

Eersteling@gmail.com