2008 © MeerBoeren
    Lidmaatschap    Contact    Links
Vereniging MeerBoeren
Haarlemmermeer

Postus 252
2150 AG  Nieuw Vennep
info@MeerBoeren.nl
Home.Over MeerBoeren.Streekproducten.Landbouw en Zorg.Boerderijeducatie.Duurzame Energie.Groenbeheer.Buurderij.
Een steenuilenkast
op uw bedrijf?
Lees meer...
DUURZAME ENERGIE
Aanleiding:
De afgelopen tijd is meer en meer duidelijk geworden dat de behoeft aan groene, duurzame
energie in onze regio groeit.
De agrarische sector kan en wil daar een grote rol in vervullen. De pilot mb.t. levering van
koolzaadolie aan de Gemeente Haarlemmermeer is daar een mooi voorbeeld van.
Daarnaast heeft het nieuwe glastuinbouw gebied PrimaViera grote ambitie om wat betreft duurzame
energie toonaangevend in Nederland te worden.
De allerlaatste ontwikkeling is het contact dat onlangs is gelegd met Schiphol directeur
CEO Gerlach Cerfontaine.
Binnenkort zullen de eerste afspraken gemaakt worden met de MeerBoeren en Schiphol om
energieke plannen te maken.
Het enthousiasme is al te lezen in een artikel uit NRC-handelsblad van 10 febr. Jl.
“Schiphol wil vervuiling aanpakken”.
Kortom, de ambitie bij alle partijen ligt hoog in de Haarlemmermeer!