2008 © MeerBoeren
    Lidmaatschap    Contact    Links
Vereniging MeerBoeren
Haarlemmermeer

Postus 252
2150 AG  Nieuw Vennep
info@MeerBoeren.nl
Home.Over MeerBoeren.Streekproducten.Landbouw en Zorg.Boerderijeducatie.Duurzame Energie.Groenbeheer.Buurderij.
Een steenuilenkast
op uw bedrijf?
Lees meer...
KOOLZAAD
Koolzaad als grondstof voor biobrandsof is een initiatief waarbij de Gemeente
Haarlemmermeer en de MeerBoeren nauw verbonden zijn.
De MeerBoeren nemen voor dit project de teelt en de verwerking voor haar rekening.
De afname wordt (deels) gedaan door de gemeente Haarlemmermeer die hiervoor een
ontwikkelingstraject start waarbij in de regio in samenwerking met een plaatselijke (grote)
autodealer wordt gekeken hoe er het beste omgegaan kan worden met het ombouwen van motoren.
Er is dus duidelijk een knip in het project. MeerBoeren doen de teelt en verwerking en de
Gemeente en/of andere marktpartijen regelen en ondersteunen de ombouw van motoren en
de afname van koolzaadolie.

Doel van de koolzaadcoöperatie is:

     • Goede instructie en begeleiding koolzaadteelt
     • Het uitrusten en bemesten van de persinstalatie
     • Het bereiken van een zo hoog mogelijke oliekwaliteit
     • Een gedegen prijsopbouw van koolzaad richting de telers
     • Een goede afnamestructuur voor zowel grootschalig als voor particulier
     • Een goede opbouw van de prijs richting afnemer
     • het maken van een reglement voor iedere potentiele deelnemer
In deze machine
wordt de olie
uit het koolzaad
geperst.
De motor van deze auto is
omgebouwd voor het rijden op
Koolzaadolie.