2008 © MeerBoeren
    Lidmaatschap    Contact    Links
Vereniging MeerBoeren
Haarlemmermeer

Postus 252
2150 AG  Nieuw Vennep
info@MeerBoeren.nl
Home.Over MeerBoeren.Streekproducten.Landbouw en Zorg.Boerderijeducatie.Duurzame Energie.Groenbeheer.Buurderij.
Een steenuilenkast
op uw bedrijf?
Lees meer...
WIND-ENERGIE
Windmolens. Ooit werden ze vooral gezien als speeltjes van milieuactivisten. Die tijd is
al lang voorbij. Dankzij de voortschrijdende techniek neemt het rendement van windturbines
voortdurend toe. Bovendien bieden windparken extra kansen voor de directe omgeving van
de turbines.
Zodoende kan duurzame energie hand in hand gaan met gebiedsontwikkeling.
De Haarlemmermeer heeft het plan opgevat een bijzonder windpark aan te leggen in het
zuidelijk deel van de Haarlemmermeer.

Windenergie is niet alleen duurzaam, maar ook steeds lucratiever. De coöperatieve
vereniging MeerWind exploiteert al jaren twee kleinere molens in de Haarlemmermeer.
De afgelopen periode zagen de leden ervan hun investeringen beloond met jaarlijks 5 % tot
8 % rente. Zeker ook voor agrarische ondernemers in het gebied zijn dat interessante cijfers.
Het kan hen aan een extra bron van inkomsten helpen, een “Vierde Gewas” dat bedrijfsvoering
verbreed en veilig stelt. Op die manier kan een windpark bijdragen aan de economische
armslag van de zuidelijke Haarlemmermeer.

Er is een brede projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeente,
de belangenorganisatie van de locale agrariërs “De MeerBoeren”, de lokale windcoöperatie
“MeerWind” en SenterNovem als inhoudelijk ondersteunende organisatie. Hieruit is een
initiatiefgroep samengesteld voor de verdere uitwerking. Waarna een dagelijks bestuur is
gekozen: de kerngroep. In een later stadium kan iedere inwoner van de gemeente financieel
participeren.

Meer informatie is te vinden op:
http://www.nieuwe-bedrijvigheid.nl/pdfjes/windmolen.pdf