2008 © MeerBoeren
    Lidmaatschap    Contact    Links
Vereniging MeerBoeren
Haarlemmermeer

Postus 252
2150 AG  Nieuw Vennep
info@MeerBoeren.nl
Home.Over MeerBoeren.Streekproducten.Landbouw en Zorg.Boerderijeducatie.Duurzame Energie.Groenbeheer.Buurderij.
Een steenuilenkast
op uw bedrijf?
Lees meer...
GROENBEHEER EN RECREATIE
Er is veel vraag naar recreatiemogelijkheden in de Haarlemmermeer. Steeds vaker is er
behoefte om dit te doen met een knipoog naar het verleden. Cultuurhistorie is belangrijk.
Nieuwe bewoners van de polder willen weten in wat voor gebied zij eigenlijk wonen.
De MeerBoerenpaden in het zuiden van de polder spelen op deze behoefte in.
U wandelt langs en tussen de gewassen over paden van gras. Op sommige stukken is
tussen het gewas en het graspad een bloeiende kruidenrand aanwezig. Langs de paden
zijn bordjes te vinden met informatie over de gewassen en de omgeving die te zien zijn.
Een bankje en picknicktafel zijn aanwezig.
Het is natuurlijk het leukst om door het jaar heen verschillende keren te komen wandelen
Dan kunt u goed zien hoe de gewassen er in verschillende stadia uitzien Verder worden
er regelmatig activiteiten georganiseerd op de paden, zoals excursies door de boer(in) of
door ander partijen zoals natuur- en milieu organisaties.