2008 © MeerBoeren
    Lidmaatschap    Contact    Links
Vereniging MeerBoeren
Haarlemmermeer

Postus 252
2150 AG  Nieuw Vennep
info@MeerBoeren.nl
Home.Over MeerBoeren.Streekproducten.Landbouw en Zorg.Boerderijeducatie.Duurzame Energie.Groenbeheer.Buurderij.
Een steenuilenkast
op uw bedrijf?
Lees meer...

Haarlemmermeer moet haar schaarse ruimte slim benutten om te kunnen voldoen aan verschillende behoeften. Er liggen volop kansen voor multifunctioneel gebruik van de ruimte. Haarlemmermeerse boeren en tuinders spelen hier op in.

Zij verenigen zich in de MeerBoeren, die zich tot doel stelt:

Het actief stimuleren en deskundig faciliteren van boeren en tuinders die met burgers en buitenlui willen samenwerken aan een marktgerichte sector die - tegen de achtergrond van een toenemende verstedelijking - succesvol wil vergroten, verbreden en vernieuwen.

De laatste tijd is de landbouw in de Haarlemmermeer op zoek gegaan naar nieuwe economische dragers om het rendement te versterken en om een goede positie te behouden in een sterk veranderend Haarlemmermeer. De gemeente steunt nieuwe agrarische initiatieven volop en de boeren zelf hebben behoefte om samen te werken. De MeerBoeren heeft een organisatievorm ontwikkeld ten behoeve van nieuwe functies op agrarische bedrijven. Deze nieuwe functies zullen wij toelichten op deze website.

wpdc222545_0f.jpg
MEER INFORMATIE OVER MEERBOEREN.